Diva

                                   Bij een foto van Marilyn Monroe van Philippe Halsman uit 1952 Haar halfgesloten ogen laten de lelijke wereld maar voor de helft toe. Haar mond is geopend om de van alledaagsheid vrijgewassen tanden te omlijsten met gevaarrode lippen. Haar jurk is al begonnen aan de afdaling. De fotograaf mag…

Lees verder

Elementair Frans

Maman fume une pipe.Maman fume la pipede papa.Papa est dans le jardinPapa est dans le jardinde maman.Roger arrose Françoise.Et Toutou remuesa queue. © André Degen

Lees verder

Beslissend punt

Die hele partijhad ik albuitencategorie geslagen. Vanuit de hoogtehad Jacco Eltingmijn slagen bijgestuurd: ‘Door de knieën,kijk naar de bal,schouder naar het net,verplaats je gewicht steedsnaar voren.’ En toen: ’t beslissend punt.De wereld trok samenom de parallellen en meridianenvan mijn racket. Rondom mijn slagwapenwas windstilte.De slinger stondop zijn hoogste punt. In…

Lees verder

Geboortedorp

De aarde had niet groter hoeven wordendan een zandbak.En alles kwam goedomdat vader het zei. Het venster op de wereldwas gewoon zwartwiten de wereld kwam tot onsover twee bedaarde kanalen. Op die avonden sneeuwde het zachtwarmook buiten de beeldbuis.De gordijnen lieten geenongerechtigheid door. Wanneer ik uit dromen opsniktehet is niet…

Lees verder

Zoon

Voor hem zet ik blokjestaal in elkaaren zo looptroerloos paardprentenboek uit. Ik breng plintenop ooghoogteboarding waartegenzijn schaterplezierterug de kamer in kaatst. Ik zie graagdat hij mijboven het hoofd groeit. Er mag geen sport zijnwaarin hij mijniet verslaat. Hij mag mijn popheldenachteloos hatenals hij met zijn vriendenweg kantelt. Als hij besteltvoldoe…

Lees verder

Winterslaap

Om ons heenspanden wij opnieuwhet membraan tussenbuiten en binnen. Maar voorlopig zijn we weeruitgezomerd.De campingbeheerderheeft de slagboom neergelatentussen ons speelterreinen de buitenwereld. De rupsenpoppenliggen op zolderte wachten ophet lichte seizoenwanneer ze zich wederomuitvouwen mogennaar het open licht. Als het ruisen weer begintin naar nul gedraaide gasstelletjesin de bomenin ons bloed.…

Lees verder

Vogelaars

Mensen legden hun korte blik afvan alledagomhingen zich metde lange kijk. Onze gids legde de klokuit in de ruimte:‘Zwarte stern op drie uur,brilduiker op zes uur.’ Hij leerde onsvogels te vangenzonder ze te kortwieken. Naarmate de dag vorderdekwam de zeearendhoger aan de hemel te staan.Tot de leeuwerikhet zenit aangafvan ons…

Lees verder

Pieterpad

Ik weethet is een belevinguit het boekjedoor grubbenover veldwegenlangs akkersdie verruigen mogenen beekoeverswaarvan de verflauwingshoekberekend is. En tochals wij de buitenluchtdiep inhalenverwijdt ons gemoed zichtot stroompjesworden opgenomenin onze bloedsomloop. En zien wijbemoste mastadontpotenoprijzen uit de tijdvan vóóroormerkpaden. Paddestoelenwijzen ons de weghet boomrijk uitterug naar het open veld.Het blauwe avondlichthangt aan…

Lees verder

Het leven van een dichter

Het publiek hoorde mijn gedichtenbeleefd aan.Er werd beschaafd geklapt.De vragen na afloopbleven binnen de perken.Ik stootte niemand voor het hoofd.Bij de nazit hield ik mijzelfkeurig in de hand.Vriendelijk maar beslistsloeg ik de uitnodigingvan een bezoekster afom bij haarde nacht door te brengen.De organisatie betaaldenetjes mijn gage.En de trein terugwas ook…

Lees verder