Het ongewisse

Zal dit mijn laatste blikop de buitenwereld zijn:Vanuit een ziekenhuisbedstaren uit een raamdat niet open kannaar de traagvoortdrijvende wolkenen dan vanonder het tastbare dekwegglijden naar het ijle daarginds? Zal ik binnenkortmoeten vechtenvoor de luchtdie ik ooitachteloosgedachteloosuit luchtbedden perstetijdens wolkenloos kamperen? Ik heb de gevreesde infiltrantvan het lijf proberen te houdenmaar…

Lees verder

Reisgezel

Zonder mijn ruggesteun zakte hij ineen.Ik had de bodem uit zijn bestaan gehaald. Samen de halve aardbol over gereisdlagen hij en ik perfect in balans. Maar ik besloot een kind op die plek te hijsen.Sindsdien kijkt dat uitdagend de wereld in. Ik weet ook wel, ik nam te makkelijk afscheid.‘Oké,…

Lees verder

Die goeie ouwe tijd

Je kon nog gewoon over straat,verkeer was er nauwelijks.Als je overstakstopten auto’songedwongenzei men. Mensen deden uit principehun achterdeur niet op slot:Er kon altijd iemand binnenvallen.De overtuiging leefde toendat dat nog vertrouwd was. De melkboer zette gekochte zuivelgewoon bij mensen voor de deur.De flessen bleven ongemoeidnaar het scheen. Bij de bakker…

Lees verder

Altijd nabij

Zelfs als ik op de toppenvan mijn zintuigen leefis de dood nooit ver weg:Ik zie in het door orgasmevertrokken gezicht van een vrouwde uitdrukkingvan een stervende. © André Degen

Lees verder

In de voetsporen van de marskramers

Nog even een terugblik op het afgelopen weekeinde (17/18/19 november 2023). Het is in deze periode dat ik altijd een wandelweekend heb met goede vriend C. Zo ook dit jaar. Achttien jaar lang deden we in die periode steevast een paar trajecten van het Pieterpad. Maar op twee na, die…

Lees verder

Laat berouw

Na jaren staande gehouden op straat,oud-leerlinge die hem wél meteen herkende.‘Meneer, ik heb u ’t leven wel zuur gemaakt hè?’Ach meisje, dat kon er nog wel bij.‘Ik durf het nou wel toe te geven:Ik was in ’t geheim verliefd op u.’Zo, dat heb je dan origineel geuit.‘Ik heb achteraf best…

Lees verder

Ononderbroken

Mam, hoewel jij net als ikniet in God geloofdekomt het ons nu beter uitmaar welvan een hiernamaalsuit te gaan. Want ik wil onze gesprekkenniet laten onderbrekendoor zoiets onbenulligsals de dood. © André Degen

Lees verder

Werelds weesmeisje

Als zij lachteging de dag pas goed open.Als zij naar buiten tradkon de zon gaan werkenaan haar ondergang,haar kuszoog je een ruimte binnenwaar ademhalenzonde was.Zij gaf ons mannenhet nakijken. Nooit liep zij gewoonom ergens te komen;zij trippeldeop een onzichtbaar koordtussen twee afgrondenvan gapende muilen. In het grelle studiolichtkon zij zich…

Lees verder

Plaats delict

Vanuit onze leunstoellosten wij moorden opbord op schootnadenkend snijdendin een mals stukje vlees. Door een confrontatiespiegelkeken wij bij mensen naar binnenmet levens overhoopgeschoten.Zelf bleven wijbuiten schot. Om het plaats delicttrokken wijhet vertrouwde schermtegen inkijkersliftten mee met rechercheurshielden onze eigen debriefing. Omdat het altijd laat werdging moeder rond met toastjes,vader schonk…

Lees verder