Pieterpad

Ik weethet is een belevinguit het boekjedoor grubbenover veldwegenlangs akkersdie verruigen mogenen beekoeverswaarvan de verflauwingshoekberekend is. En tochals wij de buitenluchtdiep inhalenverwijdt ons gemoed zichtot stroompjesworden opgenomenin onze bloedsomloop. En zien wijbemoste mastadontpotenoprijzen uit de tijdvan vóóroormerkpaden. Paddestoelenwijzen ons de weghet boomrijk uitterug naar het open veld.Het blauwe avondlichthangt aan…

Lees verder

Pieterpad in de fast forward

Zo vaak komt de bekendste LAW (langeafstandswandelroute) niet in het nieuws, maar gisteren (14 mei 2021) heeft het Pieterpad, ‘het koningsnummer van de Nederlandse wandelpaden’ aldus de aan deze langeafstandswandelroute gewijde website, de eer op pagina 2 van De Volkskrant te staan. Ultralopers, die door corona hun officiële wedstrijdparcoursen zagen…

Lees verder

Het leven van een dichter

Het publiek hoorde mijn gedichtenbeleefd aan.Er werd beschaafd geklapt.De vragen na afloopbleven binnen de perken.Ik stootte niemand voor het hoofd.Bij de nazit hield ik mijzelfkeurig in de hand.Vriendelijk maar beslistsloeg ik de uitnodigingvan een bezoekster afom bij haarde nacht door te brengen.De organisatie betaaldenetjes mijn gage.En de trein terugwas ook…

Lees verder

Een aanzoek voor een serieuze relatie

Het was alweer een tijdje geleden, maar vandaag (2 mei 2021) was het weer eens raak: ik ontving een ‘relatieaanzoek’. Dit keer kwam die van ene Olesya. Ik ben getrouwd, dus in principe immuun voor dit soort aanzoeken, maar goed, Olesya weet dan toch de gevoelige snaar in mij te…

Lees verder

Oma Kloosterburen

Vandaag (26 april 2021) is de verjaardag van mijn oma van moeders kant. Niet dat ze die kan vieren, want ze is al 23 jaar dood, maar ik wil op deze dag graag even bij haar stilstaan, want ze was een oma ‘uit het boekje’. Goed, luisteren was niet haar…

Lees verder

Het heimwee van de koningin

Wanneer de koninginaan zichzelf gaat denkenals ‘al zoveel winters oud’ Zal ze dan de zoele avondenmissen uit haar jeugdtoen mengewoon op straatelegant loomde rumba uitzwierde? Dan beseft ze dat men in haartweedehands vaderlanddie kille klomp kleialleen op Koningsdaghost op straaten dan nog slechtseen houterige klompendans. Denkt ze dan terugaan de…

Lees verder

Stadsgezichten

Katten in de etalageliggen voor het grijpen.In mijn huisis ruimte genoegdie ze kunnen vullenmet hun warme lijven. Ik passeer kookeilanden.De vrouw des huizes oogt‘Leg maar aan’.Ik ben de beloftevan een ogenblik. De doorgangshuizenop mijn routewarme haagvan toeschouwersdie wedstrijdlopers aanvuren. Ik word alleen beloondals ik doorloop;stilstand is verdacht. Ik groeteen afscheid.…

Lees verder

Opsporing verzocht!

Gisteren (13 april 2021, de dag waarop mijn moeder 82 had moeten worden…-( was ik op weg van mijn woonplaats naar het adres van een leerling die ik begeleiding geef. Ik teken daarbij aan dat ik in een uitstekende stemming was, niet gehaast, niet opgefokt. Ik reed op de weg…

Lees verder

Confrontatie

Vanmorgen liep de spiegelmeer vol met mijzelfdan wenselijk wasvoor beide partijen. Twee paar flauwe ogenvroegen zich afwie was nu eigenlijkafspiegeling van wie? De spin die zichin de nacht sluipsmijn nek had ingevretenliet gif in mijn aderen achter. Hersengeleialle kanten op geglibberddoodleuk weer de pan in geschepten opgediend. De geest bonkte…

Lees verder

Zelfbeeld

De psychiater vroeg:‘Hoe zou u zichzelfin één woord typeren?’‘-Mankemens’. © André Degen

Lees verder