Het lezen van Misdaad en straf moet geen straf worden

In de digitale versie van De Volkskrant kom ik vandaag (8 maart 2020) een aardig artikel tegen over lezen. De boodschap van het stuk is: hoe passen we het lezen in in onze dagelijkse routine? Er is teveel afleiding om ons heen, we hebben het druk en de tijd ontbreekt…

Lees verder

Woudlopers

Een ademtocht zo diepdat druppen moesten volgenblies zich uitin een vogelzwermin de knikkende kruinen.En het bos werd een schipmet duizenden mastendat zacht de wereld uitdreef. Wij warentot de bodem verzonken aardmannetjes.Het licht raakte verstrooid.De reuzen van het woudspraken over onze hoofden heen. Even lag het laatste daglichtop de boomtoppenals eeuwige…

Lees verder

Ga toch wandelen, mens!

Ik heb het er op dit weblog vaker over gehad, ik weet het (dat jullie niet gaan denken dat ik seniel word!), maar vandaag (29 februari 2020) staat er een interessant artikel in De Volkskrant over de heilzame effecten van wandelen. Op zich zijn de gezichtspunten die erin naar voren…

Lees verder

De grote kleine kapitein

Een paar dagen geleden kocht ik voor een habbekrats de omnibus De grote kleine kapitein. Vandaag (23 februari 2020) herlas ik, na 49 jaar, het eerste deel van de drieluik over de kleine kapitein die simpelweg De kleine kapitein heet. Ik las het boek – dat in 1970 uitkwam –…

Lees verder

Verstandhouding

‘Geloof jij nog in de taal?’vroeg ik haar.Ze keek me glimlachend aanknikteen bleef zwijgen. © André Degen

Lees verder

Een bleekblauwe stip, niet meer

Vandaag (16 februari 2020, helaas de warmste zestiende februari ooit, doch dit terzijde) spit ik de weekendeditie van De Volkskrant door en stuit daarbij op dit artikel. Het gaat over een foto die dertig jaar geleden haast terloops genomen werd vanuit de Voyager, van een afstand van 6,4 miljard kilometer,…

Lees verder

Hun slagen

Snaren zijn deparallellen en meridianenvan hun wereldin een altijdgroen omzoomd seizoen. Zij gedijenop iedere ondergrond. Uit hun in triomfgeheven bokaalgutst glanzendhet leven over. Het was een eer bij henaan de zijlijn te mogen staan. © André Degen

Lees verder

Palermo: allang geen maffiabolwerk meer

Door een artikel in het Volkskrantmagazine, de zaterdagbijlage van De Volkskrant, over Palermo, zwerven mijn gedachten vandaag (2 februari 2020) als vanzelf terug naar die stad, waar ik negentien jaar geleden een paar dagen met mijn vrouw verbleef. Lange tijd berucht om zijn reputatie als maffiabolwerk (dat burgemeester Leoluca Orlando…

Lees verder

Winterslaap

Om ons heenspanden wij opnieuwhet membraan tussenbuiten en binnen. Maar voorlopig zijn we weeruitgezomerd.De campingbeheerderheeft de slagboom neergelaten tussen ons speelterreinen de buitenwereld. De rupsenpoppen liggen op zolderte wachten ophet lichte seizoenwanneer ze zich wederomuitvouwen mogennaar het open licht. Als het ruisen weer begint in de naar nul gedraaide gasstelletjesin…

Lees verder

‘Door omstandigheden’

In de aanloop naar de Poëzieweek (van 30 januari tot en met 5 februari) neemt Arjan Peters in De Volkskrant van zaterdag (25 januari 2020) een gedicht door van drie dichters die hem het afgelopen jaar zijn opgevallen. Zo praat hij met Erik Jan Harmens over diens gedicht ‘Kom’, een…

Lees verder