Vissenkom

De goudvis in zijn komwordt aan alle kanten omgevendoor doorzichtige vrijheid.Hij zwemt ernaartoe, hapt ernaarmaar moet zich buigen naarde kromme beperkingvan de wereldbol. Eens zag hij door die panoramabrileen natuurfilm op televisiewaarin zalmen hun staart ophaaldenvoor de zwaartekracht.Die avond zwom hij topsportrondjeshapte bijnain zijn eigen staart.

Lees verder

‘Is dit boek wel geschikt voor jou?’

Vandaag (18 januari 2020), door een artikel over de afname van het aantal bibliotheken in Nederland waarin onder andere de dreigende verdwijning van de boekerij van Hurdegaryp ter sprake komt, voert mijn geheugen me terug naar wel 43 jaar geleden. Naar diezelfde bibliotheek van Hurdegaryp. Als leerling van wat toen…

Lees verder

Amsterdam huilt (waar het eens heeft gelachen)

Vandaag (16 januari 2020) reed ik naar mijn werk. Daarbij had ik, zoals gewoonlijk, de autoradio afgestemd op Radio 1 (ja, ik ben nog van de generatie die dat zo noemde; ik had op basis van mijn leeftijd zelfs Hilversum 1 mogen zeggen). Het liep tegen enen en toen werd…

Lees verder

Hulshorsterzand

Twee lichamen geledenhadden wij hiereen liefde begaanOp de tijd verstoven woordenlagen uitin tot aarde weergekeerdewolkenformaties. Nu, op stukgelopen paden,keken wij het geluk in de rug.Rondom onsklonk de verte dichterbij.Achter de coulissenreden treinenmensen uit elkaar. In de takken hingende spinsels van weleer.In de struiken lagen nogonzichtbaar de strikken.Everzwijnendolle schatgravershadden de aarde…

Lees verder

Zo absurd dat hij de tijd uitreed

Er zullen in Nederland niet veel mensen zijn die erbij stilstaan, maar vandaag (4 januari 2020) is het precies 60 jaar geleden dat de Franse schrijver/essayist/filosoof Albert Camus overleed. Ik ben een groot bewonderaar van hem, vandaar dat ik wél aandacht besteed aan zijn sterfdag. Camus’ veel te vroege dood…

Lees verder

Het Absurde

Schreeuwde hij integen alle filosofie?Non. Non! NON! Niet langer was de dood‘het uiterste nog nietvan het mens-zijnals kunnen zijn’ maar een Facel Vegadie de tijd uitreed. Het manuscript vande Eerste Mensals codicil. In zijn jaszakongebruikt treinkaartjevoor dezelfde reismet een alternatieveaankomsttijd. © André Degen

Lees verder

Het kantoorleven, zo gek nog niet

Ik lees vandaag (28 december 2019) de bijzonder sombere column van Peter Middendorp. Indirect breekt hij daarvoor een lans voor werken op een kantoor, tussen collega’s. Het kantoor als werkomgeving is vaak bespot: denk alleen maar aan de serie Debiteuren, crediteuren van Jiskefet of aan de boeken van Japke Doutzen…

Lees verder

Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven

In De Volkskrant van eergisteren en in de editie van gisteren besteden respectievelijk Paulien Cornelisse in haar rubriek ‘In 150 woorden’ en Sylvia Witteman in haar rubriek ‘Witteman heeft iets gelezen‘ aandacht aan de door Gerard Reve geschreven klassieker De avonden. Dat is geen toeval: vanaf vandaag (22 december 2019)…

Lees verder

Pieterpad

Ik weethet is een belevinguit het boekjedoor grubbenover veldwegenlangs akkersdie verruigen mogenen beekoeverswaarvan de verflauwingshoekberekend is. En tochals wij de buitenluchtdiep inhalenverwijdt ons gemoed zichtot stroompjesworden opgenomenin onze bloedsomloop. En zien wij bemoste mastadontpotenoprijzen uit de tijdvan vóór oormerkpaden. Paddestoelen wijzen ons de weghet boomrijk uitterug naar het open veld.Het…

Lees verder