Droevige duif

Ieder mens leeft volgens rituelen. Dat is bij mij niet anders. Zo bestaat het morgenritueel bij mij uit het drinken van twee mokken (sterke) koffie en het lezen van De Volkskrant. Hoewel ik er nooit een recept uit maak, sla ik daarbij de rubriek Volkskeuken nooit over – vanwege de…

Lees verder

Plaats delict

Vanuit onze leunstoellosten wij moorden opbord op schootnadenkend snijdendin een mals stukje vlees. Door een confrontatiespiegelkeken wij bij mensen naar binnenmet levens overhoopgeschoten.Zelf bleven wijbuiten schot. Om het plaats delicttrokken wijhet vertrouwde schermtegen inkijkersliftten mee met rechercheurshielden onze eigen debriefing. Omdat het altijd laat werdging moeder rond met toastjes,vader schonk…

Lees verder

Een ster aan zee

Door dit bericht in De Volkskrant van dinsdag 12 september 2023 (tenminste, in de dodebomenversie is het 12 september; in de digitale is het dus 11) moest ik terugdenken aan 1977. Maar goed, daarover later meer, eerst het heden. In Vlissingen vindt momenteel het tiendaagse festival Film by the Sea…

Lees verder

Nazomerspel

We delen ons bloedmet de muggenherstellen de balansmet rode wijn.Ons lichaam merkt het verschiltoch niet meer op. In een kuip badend van lichthouden we onszelf veiligterwijl we worden omgevendoor donkere stammen. Een auto rijdt dwarsdoor het stuk heenmaar blijft in zijn eigen tijden wij in de onze. De sterren die…

Lees verder

Voortaan graag iets minder lolbroekerij!

Gisteren (10 september 2023) kwam ik terug van mijn ’traditionele’ weekendje Diever. Ik ga al 38 (!) jaar achtereen naar de ‘Village of Shakespeare‘ voor, afwisselend een komedie en een tragedie. Dit jaar was het stuk Antony and Cleopatra (Antonius en Cleopatra) aan de beurt, overigens de allereerste keer sinds…

Lees verder

Ecuador in de olie

Ik zit ook vandaag (3 september 2023) nog enigszins in de postvakantiestemming: ik ruim de kampeerspullen beetje bij beetje op, ik doe alvast wat werkzaamheden voor het nieuwe werkjaar en ik lees de kranten van de afgelopen twee weken. Daarbij stuit ik op dit bericht over Ecuador: ‘Ecuador kiest nog…

Lees verder

Zoon

Voor hem zet ik blokjestaal in elkaaren zo loopteen roerloos paard zomaareen prentenboek uit. Ik breng plintenop ooghoogteboarding waartegenzijn schaterplezierterug de kamer in kaatst. Ik zie graagdat hij mijboven het hoofd groeit. Er mag geen sport zijnwaarin hij mij niet verslaat. Hij mag mijn popheldenachteloos hatenals hij weg kanteltmet zijn…

Lees verder

Homo adultus ludens

Gisteren was het een onderwerp in het NOS-Achtuurjournaal, vandaag (1 september 2023) wijdt Sander Donkers er zijn ‘150-column‘ aan op de voorpagina van De Volkskrant: het fenomeen dat steeds meer volwassenen zich wagen aan spelletjes die eigenlijk voor kinderen bedoeld zijn, zoals allerlei gebouwen maken van Lego, puzzels leggen (ik…

Lees verder

Winterslaap

Om ons heenspanden wij opnieuwhet membraan tussenbuiten en binnen. Maar voorlopig zijn we weeruitgezomerd.De campingbeheerderheeft de slagboom neergelatentussen ons speelterreinen de buitenwereld. De rupsenpoppenliggen op zolderte wachten ophet lichte seizoenwanneer ze zich wederomuitvouwen mogennaar het open licht. Als het ruisen weer begintin naar nul gedraaide gasstelletjesin de bomenin ons bloed.…

Lees verder

En weer zweefde ik zo vrij als een vogel!

Vandaag (27 augustus 2023) is het weer zo’n typisch Nederlandse zomerdag: fris voor de tijd van het jaar, wolken die zwanger gaan van regen en, ja hoor, daar is die regen al. Daarom denk ik op deze dag graag terug aan zonniger momenten. Ik was deze zomervakantie namelijk in de…

Lees verder