Tussen twee duisternissen
heeft mijn spetterkaarsje
even gebrand.

facebooktwitterby feather